Yatırımcı İlişkileri

Şirket Bilgileri

 

Ticaret Sicil ve Künye Bilgileri

Ana Sözleşme

Ortaklık Yapısı

Yönetim Kurulu

Piyasa Verileri >>

 

Kurumsal Yönetim

Politikalar

Kar Dağıtım Politikası

Bağış ve Yardım Politikası

Ücretlendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

QUA İş Etiği Kodu ve Ahlaki Değerler

QUA Personel Tazminat Politikası

Komiteler

Denetim Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

 

Halka Arz Bilgileri

İzahname

Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin YKK ve Raporu

Hukukçu Raporu

Gayrimenkul Değerleme Raporu

Fiyat Tespit Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

İç Yönerge

Hukukçu Sorumluluk Beyanı

Geri Alım Emri Taahhüdü

Gayrimenkul Değerleme Raporuna İlişkin Beyan

Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

 

Faaliyet Raporları

31.03.2021 Qua Granite Faaliyet Raporu

31.12.2020 Qua Granite Faaliyet Raporu

Finansal Tablolar

Qua Granite 31.03.2021 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları

Qua Granite 31.12.2020 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları

Genel Kurul

Genel Kurul Davet İlanı

Gündem

Vekaletname

Bilgilendirme Dökümanı

Duyurular

14.06.2021-Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi Hakkında

14.06.2021-Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

11.06.2021-Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.06.2021-Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.06.2021-Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.06.2021-Maddi Duran Varlık Alımı

12.05.2021-Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

11.05.2021-Esas Sözleşme

11.05.2021-Esas Sözleşme Tadili

11.05.2021-Pay Alım Satım Bildirimi

10.05.2021-Finansal Tablolar

10.05.2021-Sorumluluk Beyanı

10.05.2021-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

10.05.2021-Hakim Ortağın Şirket Satın Alması

07.05.2021-Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

07.05.2021-Kar payından %100 Oranında Bedelsiz Sermaye Artırımı-Düzeltme

07.05.2021-QUA 2020 yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

28.04.2021-Pay Alım Satım Bildirimi

27.04.2021-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

26.04.2021-Kredi Derecelendirme Notu

15.04.2021-Kar payından %100 Oranında Bedelsiz Sermaye Artırımı

12.04.2021-Şirketimiz paylarının halka arzından elde edilen fonun kullanımı hakkında

12.04.2021-Şirketimizin ilişkili taraflardan olan diğer alacaklar bakiyelerinin tahsil edilmesi hakkında


İletişim Bilgileri

Tel: 0850 888 07 08

E-posta: yatirimciiliskileri@qua.com.tr

investorrelations@qua.com.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Ali Ercan'ın resmi sosyal medya hesapları hangileri?

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ali Ercan'ın resmi sosyal medya hesapları:
Facebook | Linkedin | Instagram | Twitter

Şirket Payları Borsa İstanbul’da ne zaman işlem görmeye başladı?

Qua’nın ilk Halka Arz izahnamesini nerede bulabilirim?

Qua’nın ödenmiş sermayesi nedir?

Qua’nın halka açıklık oranı nedir?

Qua’nın güncel ortaklık yapısı nedir?

Qua’nın kaç grup hissesi var? İmtiyazlı hissesi var mı?

Qua’nın Olağan Genel Kurulu ne zaman yapılmaktadır?

Faaliyet raporlarına ve mali tablolara nasıl ulaşabilirim?

Kâr dağıtım politikası nedir?

Qua için mali yıl nedir?

Qua’da kaç kişi çalışmaktadır?