Hakkımızda

QUA Granite Aydın Söke Fabrika Kuş Bakışı

 

Üretim faaliyetlerine Temmuz 2016’da Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde başlayan QUA Granite, bugün 798.724 m² açık alan ve 170.292 m² kapalı alan üzerine kurulu tesislerinde üretim yapmaktadır. Şirket, yer kaplama sektöründeki en yüksek katma değere sahip ürün grubu olan teknik granit ve sırlı granit (granit karo) üretmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesisine sahip olan QUA Granite, yeni açılan üretim hatlarıyla birlikte yıllık kapasitesini halihazırda 41 milyon m²'ye yükseltmiştir.

 

Bünyesinde bini aşkın personelle hizmet veren QUA Granite, nitelikli teknik granit üretim ve ihracatında önemli bir pay edinmiştir. Bunun sonucu olarak satış gelirlerinin yaklaşık %25’ini ihracattan elde etmekte ve başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere 100’ün üzerinde ülkeye satış yapmaktadır. Şirket, ihracatının %70’ini Avrupa ülkelerine gerçekleştirmektedir.

 

QUA Granite, yurt içinde 86 bayisine ve yurt dışında ise büyük distribütörler ve yapı market zincirlerine ürün satmaktadır. Ürünlerin kullanıcıları; mimarlar, inşaat şirketleri ve bireysel tüketicilerdir.

 

Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapılması sebebi ile QUA Granite’in ürün portföyü oldukça geniş yelpazede ve her zevke hitap edecek şekilde hazırlanmaktadır. QUA Granite, pazarın ve müşterilerin ihtiyaçlarını gözeterek, yeni trendler doğrultusunda araştırmalar ve tespitler yaparak sürekli bir şekilde portföyünü güncellemektedir.

 

Sektörde fark yaratan üretim şekli sayesinde büyük başarılara imza atarak 2021 yılında halka açılan QUA Granite, kurumsallaşma adına büyük bir adım atmıştır.

 

Standart kalınlıkta teknik granit ile üretime başlayan QUA Granite, ürün portföyünü kısa sürede çeşitlendirerek sırlı granit üretimine başlamıştır. Full lappato, Lappato, Mat, Metalik ve Granüllü mat gibi çeşitli yüzeylerde de üretim gerçekleştirerek, tüm dünyaca bilinen sektörün lider markalarından biri haline gelmiştir.

 

QUA Granite bünyesinde mevcut üretim kalınlıkları şu şekildedir;

0,65 cm
0,70 cm
0,88 cm
2,0 cm
3,0 cm

 

ARGE ve tasarım departmanında aralıksız çalışan QUA Granite, gerçekleştirdiği çalışmalar ile ürün gamını %50 artıracak şekilde hazırlıkları yapmakta ve piyasa taleplerine göre ürünlerini geliştirmektedir.

 

 

Kalite Sertifikaları

QUA Granite’in sahip olduğu kalite sertifikaları ve belgeleri:

Şirketin Sahip Olduğu Yönetim Sistemleri Sertifikaları:

 • • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • • ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

 

Çevre Sertifikaları:

 • • ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Belgesi
 • • ISO 14046:2014 Su Ayak İzi Belgesi
 • • Sıfır Atık Belgesi

 

Ürünlerimizin Sahip Olduğu Sertifikaları:

 • • TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi
 • • TSE Çift Yıldız Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi
 • • UPEC.F+ Sertifikası -CSTB le futur en construction
 • • UPEC Sertifikası -CSTB le futur en construction
 • • UL Greenguard Gold Certificate
 • • UL Greenguard Certificate
 • • SASO – Quality Mark
 • • Gost-R Belgesi
 • • Lembaga Certificate - SNI

 

Gelişen teknoloji ve bilgi birikimini, üretim aşamasının her alanında kullanmayı kendisine prensip edinen QUA Granite, üretimin her aşamasında süreç takibi ve kalite uygunluk kontrolleri yapmaktadır. Ulusal standart olan ve aynı zamanda diğer üretici Avrupa ülkelerinin de kullandığı kalite değerlerini belirten TS EN 14411 standardına uygun üretim yapan QUA Granite, ürünlerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde satılabilmesi için gerekli olan CE belgesine sahiptir.

 

QUA Granite, Türkiye’de sayılı firmaya verilen, gümrük yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet, şeffaflık ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara dış ticaret işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan ulusal statü konumundaki “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” statüsüne Seramik, Cam ve Toprak sektöründe sahip ilk firmalardan biri olmuştur. Bu statü ile QUA Granite, gümrük işlem maliyetlerinde ve tedarik masraflarında tasarruf, gümrük işlemlerinin kısalması ile birlikte artan rekabet gücü, ilgili statünün tanındığı ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan faydalanabilme özelliği gibi avantajlar elde etmektedir.

 

QUA Granite, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını sektörde faaliyete geçtiği ilk yıllarda almaya hak kazanmıştır. Ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası şirketin sahip olduğu bir diğer belge olup, fabrika içerisinde üretimde kullanılan suyun tamamı deşarj edilmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesisinde arıtılarak tekrardan üretime kazandırılmaktadır.

 

QUA Granite ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası olan ISO 45001’in yanı sıra enerjinin büyük önem taşıdığı günümüz dünyasında enerjiyi en verimli şekilde kullandığını belgeleyen ve uluslararası bir standart özelliği taşıyan ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir.

 

QUA Granite’in sahip olduğu İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (“ITUS”) sertifikası ise KDV iade hakkı doğuran işlemleri bulunan ve kendileri için belirtilen genel ve özel şartları birlikte taşıyan mükelleflerin iade alacaklarının, indirimli teminat yoluyla düşük finansman koşullarında ve makul sürelerde iadesine imkân veren bir sistemdir.

 

Hedeflerimiz

 

QUA Granite, 2020 yılının sonunda aldığı yatırım teşvik belgesi kapsamında 4 yeni üretim hattının yatırımını tamamlayarak kapasitesini 41 milyon m²’ye yükseltmiştir. Hedefimiz en yüksek seviyede kapasite kullanımına ulaşarak gelirlerimizin %50’sini ihracattan elde etmektir.

 

QUA Granite Hedeflerimiz

 

Misyonumuz

Ne İçin Varız?

• Lideri olduğu sektörde uluslararası standartların üzerinde, sürdürülebilir üretim anlayışı ile hizmet etmek

• Yenilikçi ve yaratıcı ürünler ile sektöre yön vermek

• İş birliği içinde olduğu tüm iş ortakları ve çalışanlarımız için sürdürülebilir değer yaratmak

 

Vizyonumuz

Amaçlarımız ve izlediğimiz yol…

• Yurt içi ve yurt dışında, kaliteli ürün ve iyi hizmet anlayışıyla pazar payını her geçen gün artırmak

• Çevre dostu ve iş güvenliğine duyarlı yenilikçi teknolojilerle etkin bir biçimde hizmet sunmak

• Alanında lider ve tercih edilen bir firma olmak

• Çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik anlayışı ile ülkemiz geleceğine yatırım yapmak

 

Temel Değerlerimiz

Üretim anlayışımızı belirleyen, davranışlarımıza yol gösterenler…

• Çevre bilinci

• Etik değerler

• Eşitlik ilkesine saygı

• Çalışan memnuniyeti

• Müşteri odaklılık

 

Stratejimiz

Sürdürülebilir, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla şekillenen, büyüme ve karlılık…

• Yeni pazarlar ve mevcut iş alanlarında yeni ürün geliştirerek organik ve inorganik büyümek

• Bütün iş akışında yaratıcılığı ön planda tutarak yenilikçi ve çevreye duyarlı ürünler sunmak

• Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, en güvenilir marka olmak

• İnsan kaynakları süreçlerinde çalışanlara sağlanan faydayı artırmak, üretim dahil her pozisyonda kadın istihdamını arttırmak

• Toplam müşteri memnuniyetini sürekli geliştirmek

 

Politikalarımız

Kalite Politikamız

Sürdürülebilir bir başarının tüm çalışanlarının ortak çabasıyla mümkün olacağı inancı ile faaliyet gösteren QUA Granite; her kademede yüksek verimlilik ve sürekli gelişme düşüncesini benimsemektedir.

 

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ürünlerinin çağdaş ve sektörün moda anlayışı odağında üretilmesine özen göstermektedir. Bu bağlamda firma, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktadır.

 

Sürekli gelişim için şirket içi eğitimleri ve sosyal etkinlikleri önemseyen QUA Granite, bu konuda da farkındalık yaratmaktadır. Katılımcı ve çoğul yönetim anlayışını benimseyerek, tüm üretim sürecinde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmektedir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini denetleyerek, gerekli görülen iyileştirmeleri sağlamaktadır.

 

İç ve dış pazarda güvenilir bir marka olmak için faaliyetlerine hız kesmeden devam eden QUA Granite; hedef bazında çalışarak, gayelerine ulaşmak için azami gayret göstermektedir. Öte yandan iş yaptığı tüm paydaşları ile saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Teknolojiyi yakından takip eden ve adımlarını bu yönde atan firma, iş güvenliğini her şeyin üstünde tutmaktadır. Doğal kaynakları en doğru biçimde kullanarak, çevreye zarar vermeden faaliyet sürdürmek firmanın çalışma prensipleri arasında yer almaktadır. QUA Granite, kendi pazarında söz sahibi olduğu ihracat hacmi ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak konusunda büyük bir hassasiyet göstermektedir.

 

Çevre Politikamız

Doğa dostu bir politika çerçevesinde çalışmalarını sürdüren QUA Granite; tüm çalışanları, taşeronları ve iş ortaklarının bu konuda hassasiyet göstermeleri konusunda destek vermektedir. Bu kapsamda, geri dönüşüm tesisinin en doğru biçimde işletilmesi için, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Tüm üretim faaliyetlerinde sürdürülebilir çevre dostu çalışmalarını; kalite, verimlilik ve iş güvenliği ile birlikte en temel üretim prensibi olarak konumlandırmaktadır.

 

QUA Granite Çevre Politikası

 

Çalışanlarının katılımıyla oluşturmuş olduğu analizler, anketler, prosedürler, talimatlar ve iş planlarından faydalanmaktadır. Enerji ve doğal kaynakları titizlikle ve en doğru biçimde kullanmaktadır. Üretim hatları ve destek süreçlerindeki doğal kaynak tüketiminiz, atık oranlarını sayısal verilerle takip etmektedir. Temiz üretim uygulamaları sayesinde, birim üretim başına kaynak kullanımı ve atık oluşum miktarını azaltarak, çevre yönetiminde sürekli gelişme düşüncesi ile faaliyet göstermektedir.

 

Benimsediği çevre dostu politika doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yaparak, doğaya zarar vermeden ve kaynakları tüketmeden ilerlemek için pek çok çalışma yürütmektedir.

 

Bu kapsamda QUA Granite;

• Suyu geri dönüşümlü kullanmak için 94.000 metreküp/gün atıksu arıtma tesisini faaliyete sokmuştur.

• Hammadde ve malzemeleri geri dönüşümlü olarak kullanmaktadır. Atıklarını gruplandırarak, geri dönüşüm sürecine katkıda bulunmaktadır.

• Atık yağları geri dönüşüm ile kullanılabilir hale getirmektedir

• Sektörde su deşarj izni almayan tek fabrika konumunda yer almaktadır.

 

Şirketimizin diğer politikalarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir

https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/politikalar

https://yatirimci.qua.com.tr/kurumsal-yonetim

 

İstihdama Katkılarımız

Fabrikanın kuruluşunda çalışanların büyük bir bölümü yaşları genç ve sektöre sıfırdan başlayacak olan gelişmeye ve öğrenmeye açık kişilerden seçilmiştir. Böylece kendi insan kaynağını yetiştiren QUA Granite, 30 yılın çalışan kadrosunu oluşturmuştur.

 

Genç ve gelişime açık olmasının yanı sıra bu kadronun önemli bir kısmı da kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Kadın istihdam oranını bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul eden şirket, kadın çalışan istihdamı konusunda da sektöre öncülük etmektedir. QUA Granite, yüksek insan gücü gerektiren bir sektörde çalışılmasına rağmen, her zaman kadın istihdamının katacağı güce inanmaktadır. Faaliyet gösterdiği yapı sektöründe, üretimde en fazla kadın istihdamı sağlayan QUA Granite’in benimsediği bu eşitlik ilkesi; eşit fırsatlar verildiğinde kadınların işlerini tüm zorluklara rağmen layıkıyla yapabildiklerini gösteren önemli bir simge olmuştur. İlerleyen süreçte de bu konudaki öncülüğü sürdürmeyi hedeflemektedir. QUA Granite, ilerleyen süreçte de bu konudaki öncülüğü sürdürmeyi hedeflemektedir.

 

 

Ayrıca 2020 yılında başlamış olan pandemi sürecinde zor durumda kalan tedarikçilerini desteklemek adına tarihte hiç olmadığı kadar alım yaparak, tedarikçilerin nakit akışının sürmesini sağlanmıştır. Yine bu dönemde istihdamını %12 arttıran QUA Granite, işe alımlarındaki tercihini ise bölgesel olarak tutmaktadır. Bu sayede faaliyet gösterilen bölgede, iş bekleyen yerel halka istihdam sağlanmış ve istihdamın %80’i Sökeli çalışanlardan oluşturulmuştur.

 

Sosyal Sorumluluk Projelerinde QUA Granite

QUA Granite, Kaymakamlık üzerinden talep gelen okul ve emniyet güçlerine destek vererek, sosyal sorumluluk alanında da ön planda olmayı başarmıştır. Sağlık alanında da hassasiyet gösteren firma tarafından, her 3 ayda bir kan bağışı yapılmaktadır.

 

QUA Granite, yeni başlattığı kitap-kırtasiye kampanyasının yanı sıra köy okullarına kütüphaneler yaptırarak da eğitimde fırsat eşitliğine destek vermektedir.

 

 

QUA Granite Olarak Sektörden Farkımız

QUA Granite, teknolojiye yaptığı yatırımlar sayesinde ürettiği ürünlerle sektörde fark yaratan bir konuma sahiptir. Bunun yanı sıra parlaklık, sağlamlık ve su emme gibi öne çıkan özelliklerde yüksek oranlarda hizmet vererek, dünya standartlarının çok üzerinde yer alır.

QUA Granite, 6 ayrı gövde rengi, 0,65 cm, 0,70 cm 0,88 cm, 2 cm ve 3 cm presten basılma; en ince ve en kalın üretim yapan Türkiye'deki tek üretim tesisidir.